Amwoco begeleidt woningbouwcorporaties

Amwoco is een bureau dat gespecialiseerd is in marktwaarde bepaling en rendementsdenken. Wij adviseren bij de keuze voor een taxatie management systeem en bij de aanpassingen in de organisatie die daarbij noodzakelijk zijn, of als  u dit wenst, kunnen wij de hele marktwaarde bepaling voor u uit handen nemen. Maar waar het echt om gaat is de vertaling van uw waardering naar het verbeteren van uw rendement, daarin maakt Amwoco het verschil.

Door een eenduidige vaststelling van de waarde van het vastgoed in het economisch verkeer en de zichtbaarheid hier van op de balans, wordt een helder beeld gegeven van de gezondheidstoestand van de corporatie. Deze financiële situatie vormt de basis waar op het langere termijn beleid verder vorm gegeven kan worden.

Waarmee kunnen wij u verder helpen?

  • Leegwaarde “op maat”: Verbeterde, transparante en onderbouwde leegwaarde vaststelling ten behoeve van marktwaarde en WOZ bezwaar.
  • Wilt u laten toetsen of u de juiste woningen in uw verkoopvijver heeft opgenomen of wilt u complexen verkopen en heeft u daarbij ondersteuning nodig, laat het ons weten.
  • Worstelt u met een investeringsbeslissing en heeft u behoefte aan een onafhankelijke second opinion.
  • Amwoco is in staat om uw Investeringstatuut of Treasurystatuut vorm te geven.

Wat is Amwoco

AMWOCO is hét adviesbureau voor woningcorporaties als het gaat om het bepalen van de waarde van uw vastgoed, uw strategisch voorraadbeleid en.of de opzet van uw asset management. Met een team van specialisten werken we aan het verbeteren van uw financieel rendement om daarmee uw maatschappelijke.ambities blijvend mogelijk te maken.

Dat doen we met concrete adviezen en een snelle uitvoering. We verzorgen uw marktwaardebepaling, geven uw strategisch voorraadbeleid vorm en leveren ideeën voor de opzet van uw asset management. Desgewenst adviseren we bij de opbouw van uw verkoopvijver en de verkoop van complexen.

Onze aanpak? Die bepalen we samen met u, soms gaat alles op de schop, soms poetsen we de parel slechts op. Het begint met uw vertrouwen in ons. Aan de hand van onze bewezen ervaringen tonen we graag ons specialisme aan. Dan begrijpt u dat wij u begrijpen.

Sinds 2008 zijn wij bezig met het vaststellen van de marktwaarde in verhuurde staat bij corporaties. Bij meer dan 10 corporaties met in totaal circa 20% van het totale corporatiebezit, hebben wij het marktwaarde- en rendementsdenken verder gestalte gegeven.  Met meer dan 20 jaar corporatie ervating en 50 jaar vastgoedervaring kunnen we u op alle terreinen van dienst zijn.

Onze klanten

Review

Evert heeft Stadgenoot gedurende langere periode bijgestaan bij het implementeren van waardesturing. In die rol hebben wij Evert leren kennen als een energieke en deskundige professional.

Binnen Stadgenoot heeft Evert constructief bijgedragen aan het belichten van het belang van waardesturing en rendementsdenken. Mede dankzij zijn inbreng is dit goed in de organisatie geïmplementeerd en geborgd. Hierbij is een belangrijke basis gelegd voor het assetmanagement.

Evert combineert zijn verbindende kwaliteiten met een uitstekend kennisniveau, en is in staat om deze kennis over te brengen aan zijn omgeving. Door zijn ruime netwerk is hij in staat om veel ontwikkelingen in de markt te delen.
Zijn aanwezigheid bij Stadgenoot was van absolute meerwaarde!

Marc heeft Vestia ondersteund in het proces “waardebepaling” van het vastgoed in exploitatie voor de jaarrekening 2016.
Mede dankzij Marc zijn inbreng is dit proces binnen de gestelde tijdslimieten, kaders en kwaliteitseisen succesvol afgerond. De werkwijze van Marc kenmerkt zich door een uitstekend kennisniveau, resultaatgerichte werkhouding en last but not least een prettige persoonlijkheid. Onder grote tijdsdruk is dit proces doorlopen. Indien nodig kan er op Marc een beroep worden gedaan buiten de geëigende kantoortijden.
Zijn inzet en ondersteuning, is wat mij betreft dan ook van grote waarde geweest.

Namens Vestia

Jan Braam
Adviseur Finance & Control (resultaatgebied Waardesturing – bepaling)

Eigen Haard is in 2014 gestart met het programma Waardesturing en Marktwaardering. Sinds 2015 maken we gebruik van het Taxatie Management Systeem Reaturn TM. Marc heeft met zijn ruime ervaring en kennis van (modelmatig) waarderen een belangrijke bijdrage geleverd aan de implementatie van het TMS en de waardering van ons vastgoed. Zijn uitstekende kennis van de woningmarkt in (groot) Amsterdam, gestructureerde aanpak en innovatieve analyses resulteren in een degelijk eindresultaat. Daarnaast is Marc prettig in de omgang, levert als het nodig is en is altijd beschikbaar om te sparren.
Marc heeft veel ervaring met het taxeren van vastgoed, zowel inhoudelijk als het proces. Hij heeft overzicht en inzicht in de materie, maar biedt ook ondersteuning op praktisch niveau. Marc heeft een mooie drive om de vastgoedsturing en het asset management op een hoger plan te brengen bij de corporatie, waarbij resultaat telt. Bovendien is Marc een zeer prettig persoon om mee te werken en beweegt zich voort op bijzondere schoenen. Een aanbeveling waard als adviseur op het gebied van marktwaardering en vastgoedsturing.
Paul Tazelaar
Kwartiermaker vastgoedsturing Vestia

De mensen van Amwoco

Marc Broere RT
Marc Broere RTPartner - Adviseur waardesturing
Mijn belangrijkste kenmerken zijn: voortgang maken, aangaan van uitdagingen, creatieve oplossingen bedenken. Deze kenmerken zet ik in bij het implementeren van waardesturing. Na de waardering en vaststelling rendementen ga je sturen op de waardecreatie binnen het vastgoed. Waar investeren, optimalisatie kasstromen, wat verkoop je en hoe organiseer je de benodigde processen?

LEES MEER OVER MARC

Evert van Dooren
Evert van DoorenPartner - Adviseur Vastgoedsturing
Op het gebied van portfolio en asset management ben ik een echte pionier, waarbij ik corporaties ondersteun en coach in de overgang naar het sturen op marktwaarde, dit gaat samen met de implementatie van asset management. Hierbij leg ik de focus op het verbeteren van de organisatie, de processen en het coachen van mensen.

LEES MEER OVER EVERT

Bert Muller
Bert MullerPartner
Sinds 2005 houd ik me bezig met asset en taxatiemanagement bij woningcorporaties en bij commerciële beleggers. In de rol van business consultant en die van product manager, heb ik veel ervaring opgedaan bij de implementatie van asset en taxatie management systemen en processen. Ik combineer daarbij kennis van IT systemen, rekenmodellen, data analyse technieken met praktische kennis van asset en taxatiemanagement.

LEES MEER OVER BERT

Stel hier uw vraag, dan nemen wij contact met u op

Uw naam

Uw e-mail

Uw telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht

Contactgegevens

Amwoco

Beneluxgebouw

Van Heuven Goedhartlaan 121
1181 KK  Amstelveen

Marc Broere +31 (0)6 33 04 60 03
Bert Muller +31 (0)6 51 39 31 42
Evert van Dooren +31 (0)6 51 22 81 67

KVK: 63280396
BTW: NL855167385B01